Gå till innehåll

Blomgrens arkiv

I Klippans kommun finns en databas med fotograf Axel Blomgrens bilder. Databasen sträcker sig från 1897 till 1950-talets början. Det finns både miljö-, grupp- och porträttbilder i databasen.

Du har själv möjlighet att söka bland dessa bilder på biblioteken i Klippans kommun.

Axel Blomgren fotograf

Axel Blomgren, 1867-1961, var verksam som fotograf från 1897 till början av 1950-talet i Klippan med omnejd. Året efter hans bortgång skänkte hans dödsbo större delen av hans glasplåtar till dåvarande Kulturnämnden. När byggnaden som hyste Blomgrens ateljé skulle rivas hittades fler negativ som togs om hand av Klippans Hembygdsförening. Samtliga negativ har sammanförts till ett arkiv som ägs av Klippans kommun, Klippans Hembygdsförening och Åsbo släkt- och folklivsforskare. Sedan 1970-talet har Hembygdsföreningen arbetat med att identifiera personer och motiv på dessa foton.

Digitalisering av arkivet

År 1994 startade ett omfattande arbete med att digitalt läsa in negativ och bilder och upprätta en databas som idag finns tillgänglig på alla Klippans bibliotek. Det rör sig om drygt 40 000 bilder. Efter att arbetet hade varit vilande under några år återupptogs inläsningen av bildmaterialet 2011. I början av 2023 kan detta arbete anses vara till ända.

Initiativet till detta arbete togs av föreningarna Åsbo Släkt- och folklivsforskare och Klippans Hembygdsförening. För medlemmar i dessa föreningar är det möjligt att nå arkivet hemifrån via internet. Icke-medlemmarna kan söka i arkivet på Klippans olika bibliotek och få papperskopior för 2 kronor styck.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023