Gå till innehåll

Blomgrens arkiv

På Klippans bibliotek finns en databas med fotograf Axel Blomgrens bilder i. Databasen sträcker sig från 1897 till 1950-talets början. Det finns både miljö-, grupp- och porträttbilder i databasen.

Du har själv möjlighet att söka bland dessa bilder på biblioteken i Klippans kommun.

Axel Blomgren, 1867-1961, var verksam som fotograf från 1897 till början av 1950-talet i Klippan med omnejd. Året efter hans bortgång skänkte hans dödsbo större delen av hans glasplåtar till dåvarande Kulturnämnden. När byggnaden som hyste Blomgrens ateljé skulle rivas hittades fler negativ som togs hand av Klippans Hembygdsförening. Samtliga negativ har sammanförts till en ett arkiv som ägs av Kultur- och fritidsnämnden och Klippans Hembygdsförening.

Sedan 1970-talet har Hembygdsföreningen arbetat med att identifiera personer och motiv på dessa foton.

År 1994 startade ett omfattande arbete med att digitalt läsa in bilderna och upprätta en databas som idag finns tillgänglig på biblioteket. Det rör sig om drygt 36 000 bilder.

2011 påbörjades arbetet med att läsa in bilderna igen, denna gång med bättre kvalitet. I början av juni 2017 hade 20.000 av bilderna scannats in.
Initiativet till detta arbete togs av Åsbo Släkt- och folklivsforskarförening och Klippans Hembygdsförening.

För medlemmar i dessa föreningar är det möjligt att nå arkivet hemifrån via internet.
Icke-medlemmar kan söka i arkivet och få papperskopior för 2 kronor styck.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022