Gå till innehåll

Kulturarv

I Klippans kommun vill vi förvalta kulturarv. Detta gör vi genom samarbeten, aktiviteter och arrangemang.

  • Samarbeta och stötta kulturföreningarna i kommunen genom arrangemang, bidrag och marknadsföring.
  • Utforma aktiviteter och arrangemang kring kulturarv som speglar det som är aktuellt i vår samtid.
  • Väcka intresse för kulturarv genom priser.
  • Förmedla aktuell information till de organisationer som på något sätt ägnar sig åt kulturarvsfrågor.

Arkeologi och fornlämningar

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet som varaktigt har övergivits. Det kan vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att skydda, informera om och vårda våra fornlämningar, så att det historiska kulturarvet bevaras inför framtiden. Läs mer om Länsstyrelsens arbete och fornlämningarnas lagskydd på Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök får du information om kända och registrerade fornlämningar i varje län och kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022