Gå till innehåll

Mobila teamet

Mobila teamet, två kvinnor en man med blåa jackor, sitter på en gul Klippan-soffa.

Mobila Teamet består av tre barn- och ungdomscoacher som arbetar för ett tryggt Klippan med de unga medborgarna i centrum. 

Mobila Teamet rör sig i kommunen där de unga finns och identifierar och synliggör risker och problem för att de unga ska få rätt insats och stöd i rätt tid. Arbetet ska ske på både uppsökande, förebyggande och främjande basis i samverkan med samtliga aktörer som träffar unga i sitt arbete och sin vardag.

Bild på två tjejer och en kille som går i blåa jackor och har en blå tegelvägg i bakgrunden.

Uppsökande verksamhet

Mobila teamet består av tre barn- och ungdomscoacher har uppgiften att identifiera och synliggöra risker och problem för att de unga ska få rätt insats och stöd i rätt tid. Vi utgår från ungas egna behov, önskemål och möjligheter. Vårt uppdrag är att stödja unga att göra positiva livsval och vägleda dem in i verksamheter och aktiviteter utifrån ett salutogent förhållningssätt. Med det menas att vi lyfter och uppmuntrar individens styrkor, möjligheter och positiva egenskaper och arbetar för att stärka ungas tro till sin egen förmåga.

Relationer som bygger på frivillighet, respekt och förtroende är centralt för att lyckas med uppdraget. Arbetsplatsen är de miljöer där unga vistas, både fysiskt i hela Klippan och digitalt på sociala medier.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023