Gå till innehåll

ABRSM - Associated board

ABRSM är en brittisk verksamhet som varje år delar ut diplom till musikanter runt om i hela världen. För att få ett diplom genomför du ett standardiserat prov som visar dina musikaliska kunskaper.

Du kan genomföra prov i olika grader beroende på hur långt du har kommit i din undervisning och ditt lärande. Graderna sträcker sin från Prepatory (Förberedande) till grad 8.

Preparatory är en nybörjarnivå där man alltid blir godkänd och får ett omdöme tillsammans med diplomet. Grad 8 motsvarar kunskapen en musikant behöver ha för att söka till högre musikutbildningar. Däremellan finns grader som motsvarar olika nivåer, exempelvis klarar du grad 1 när du har spelat 2-3 år på musikskolan.

För de högre graderna (6-8) behöver du också ta diplom i musikteori på minst grad 5.

Examination äger rum en gång per år, i slutet av vårterminen. Diplom i musikteori kan man ta vid tre olika tillfällen under året.

Kontaktperson på Klippans musikskola för Associated Board:
Ingrid Björkqvist
Telefon 0435-283 88
E-post: ingrid.bjorkqvist@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022