Gå till innehåll

Priser och utmärkelser kultur och föreningar

Varje år delar Klippans kommun ut flertalet olika priser och utmärkelser ut inom kultur, föreningsliv och idrott.

Kulturpriset i Klippans kommun utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden.

Kriterier

 • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Nomineringar av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.

Nomineringar för år 2022 kan lämnas fram till och med den 28 februari 2023.

Vid frågor kontakta Klippans kommun på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Klippans Kommuns Byggnadsvårdspris utdelas för god byggnadsvård eller annan betydande insats för bevarande av värdefull bebyggelsemiljö.

Kriterier

 • Priset utdelas till någon som gjort en betydande insats inom byggnadsvården i kommunen och är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
 • Byggnadsvårdspriset består av en skylt med texten ”Klippans kommuns byggnadsvårdspris 20xx”.

Nominering av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

Nomineringen kan lämnas fram till och med den 28 februari 2023.

Vid frågor kontakta Klippans kommun på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Klippans kommuns Nytänkarpris delas ut till förening eller person som på ett nytänkande, kreativt eller oväntat sätt utvecklat det lokala föreningslivet eller kommunens arrangemangs-/evenemangsutbud.

Kriterier

 • Priset utdelas till en ideell förening som har sin verksamhet i Klippans kommun eller enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Nytänkarpriset består av ett stipendium om 5000 kr och ett diplom.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Nominering av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

Nomineringen för 2022-års pristagare kan lämnas fram till och med den 28 februari 2023.

Vid frågor kontakta Klippans kommun på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Klippans kommuns Föreningsledarpris delas ut till en föreningsledare som utfört ett framgångsrikt arbete inom kommunens föreningsliv.

Kriterier

 • Priset utdelas till en enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Priset kan endast delas ut en gång till samma person, undantag om föreningsledaren är verksam i flera föreningar.
 • Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 10 000 kronor och ett diplom. 5000 kronor av prispengarna tillfaller den enskilde ledaren och resterande 5000 kronor tillfaller ledarens förening som ska använda dessa pengar enligt pristagarens vilja.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Nomineringar för 2022-års pris kan lämnas fram till och med den 28 februari 2023.

Vid frågor kontakta oss på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Varje år delas minnesgåvor ut till idrottare, som tävlar för Klippanklubbar, eller som är hemmahörande i kommunen, och som har tagit medalj i ett stort mästerskap.

Kriterier

 • Minnesgåvan avser deltagande i ungdoms-, junior- och seniormästerskapstävlingar.
 • Enskild person eller lag som utfört prestation som seger i svenskt mästerskap eller för första till tredje placering i nordiska mästerskap, europa- eller världsmästerskap samt olympiska spel.
 • Deltagare ska vara skriven i kommunen eller tävla för en förening i kommunen.
 • Ovanstående gäller också i handikappsammanhang, dock inte i militär- eller skolmästerskap.

Kontakt vid frågor
Ingela Nymberg Olsson
Telefon: 0435-281 92

Nominering

Minnesgåvor för 2022 ska ansökas, via mejl kultur.fritid@klippan.se, senast den 15 januari.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2023