Blomgrens bilder - Från Åby by till Klippans köping

2021-11-11 - 2021-11-11
Bild på omslaget av boken Från Åby by till Klippans köping.

I anknytning till den nyutgivna boken Från Åby by till Klippans köping visar Mats Pettersson upp bilder ut Blomgrens arkiv.

Tid:
11 november klockan 18.30

Plats:
Musikskolans konsertsal

Program:
Axel Blomgrens foton - bildvisning av Mats Pettersson. I anknytning till den nyutgivna boken Från Åby by till Klippans köping.

Arr: Klippans kommun, Klippans hembygdsförening och Åsbo släkt- och folklivsforskare