Workshop -”Turism med naturen som utgångspunkt”

2021-10-04 - 2021-10-04

Under tre måndagskvällar med start i september bjuder projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön - en förstudie in till digitala workshops om utvecklingen i Rönne å och Ringsjön. 

Tid:
Måndag 4 oktober kl. 18.00-20.30

Plats:
Digitalt

Program:
Föreläsare: Jon Marin, Immelns kanotcenter

I nordöstra Skåne hittar vi Immelns kanotcenter där Jon och Linda Marin kombinerar kanotuthyrning med guidade turer och kurser inom såväl utomhusmatlagning som överlevnadsläger och utomhusäventyr för familjen. I vår avslutande workshop kommer vi få veta mer om hur Immelns kanotcenter arbetar för att skapa attraktiva naturupplevelser för sina kunder men också hur samarbetet mellan olika aktörer fungerar i Immeln och hur man kan arbeta med målgruppsanpassade aktiviteter och hållbarhet i praktiken.

Anmäl dig senast den 29 september via denna länk. länk till annan webbplats

Workshoparna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse.

Arr: Naturturism Rönne å och Ringsjön - en förstudie