Bidrag och stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Klippans kommun har infört nya bidragsregler och bestämmelser för föreningar och studieförbund, samt infört olika nya bidragsformer som tex egna initiativ (vuxna individer eller grupper, samt barn och ungdomar) - och med det också ett helt nytt digitalt ansökningsförfarande för de olika bidragen. De nya bidragsbestämmelserna kan du ta del av genom att klicka härPDF (pdf, 631.2 kB)

Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare. För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun skickar du in en skriftlig ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bifoga stadgar, organisationsnummer, styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter med postadress och de senaste årsmöteshandlingarna. Berätta om föreningens syfte, antal medlemmar mm.

Klicka i rutan "Till bidragsansökan" här nedan för att digitalt ansöka via e-serve om de olika bidragen. Klicka här för att ladda ner en guide för hur du kommer igång med e-servePDF (pdf, 5.6 MB)

"Sista-dag" för ansökan om investeringsstöd till föreningars anläggningar och lokaler år 2022 är den 31 januari 2022. Läs mer om vad som gäller för detta stöd på e-serve.

Ansökningar om arrangemangs- och projektbidrag har "sista-ansökningsdagar" vid fyra datum under år 2022:
28 februari, 16 maj, 1 augusti och 31 oktober. Inkomna ansökningar handläggs endast utifrån dessa deadlines.

Ansökningar som gäller för Egna initiativ vuxna individer eller grupper resp barn och ungdomar söks löpande under året. Kontakta gärna kultur.fritid@klippan.se för mer information.

"Sista-dag" för ansökan om Verksamhetsbidrag år 2023 (och 2024) för föreningar och studieförbund är den 31 augusti 2022.
Guide för ansökan om verksamhetsbidrag hittar du genom att klicka här.
PDF
(pdf, 451.9 kB)

Riktlinjer för att skriva Verksamhetsberättelse hittar du genom att klicka här.PDF (pdf, 155.1 kB)

Riktlinjer för att skriva Verksamhetsplan hittar du genom att klicka här.PDF (pdf, 103.3 kB)


För frågor etc kontakta: kultur.fritid@klippan.se