Askahuset

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
1864-65 lät vice häradshövdingen Fritz Ask uppföra en ståtlig byggnad vid Storgatan. Den var avsedd till bostäder åt högre tjänstemän och annat välbeställt folk. Askahuset har under senare år inhyst postkontor, kommunalkontor, bibliotek m.m. Huset är i kommunens ägo sedan 1920.

 

 

Askahuset har under årens lopp haft flera namn. Bland annat Askahuset och Askagården. Huset byggdes av tegelsten och var till en början inte putsat som det är idag. De välställda som bodde här hade titlar som bland annat häradshövdingar, kronofogde, läkare och tandläkare.

 

Bläddra dig fram i bildspelet så ser du fler bilder från byggnaden och platsen