Kulturarv

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommun vill vi förvalta kulturarv genom att:

  • Samarbeta och stötta kulturföreningarna i kommunen genom arrangemang, bidrag och marknadsföring.
  • Utforma aktiviteter och arrangemang kring kulturarv som speglar det som är aktuellt i vår samtid.
  • Väcka intresse för kulturarv genom priser.
    Läs mer om kultur- och fritidsförvaltningens priser.
  • Förmedla aktuell information till de organisationer som på något sätt ägnar sig åt kulturarvsfrågor.

Arkeologi och fornlämningar
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet som varaktigt har övergivits. Det kan vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att skydda, informera om och vårda våra fornlämningar, så att det historiska kulturarvet bevaras inför framtiden. Läs mer om Länsstyrelsens arbete och fornlämningarnas lagskydd på Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du information om kända och registrerade fornlämningar i varje län och kommun.

Du kan också ta del av vår fina Blomgrens promenad härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster