Kulturpris

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kulturpriset utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden. Kulturpriset har delats ut sedan år 1980.

  • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
  • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
  • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
  • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Nominering av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

År 2020 firar Klippan kommuns Kulturpris 40 år!
Nomineringen kan lämnas fram till och med den sista februari (28 feb 2021) via e-tjänsterlänk till annan webbplats - Uppleva & Göra.

Vid frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se

Kulturpriset för år 2019 tilldelas Åsa Fridén
Åsa avslutade under år 2019 sitt mångåriga ordförandeskap för Klippans Konstförening och nästan tjugo år som aktiv i dess styrelse. Hon avslutade med flaggan i topp då hon bland annat var en drivande kraft bakom succén med Hans Arnold-utställningen i Klippans Konsthall.

Åsa har definitivt varit den enskilda person som har varit delaktig i att sätta Klippans Konsthall på kartan och har genom sin stora konst- och kulturkunskap gett den både sin bredd och spets. Under flera år har Åsa även utvecklat sitt eget konstnärskap och är nu aktiv som konstnär med flera utställningar bakom och framför sig.

Tidigare pristagare från de senaste åren:
2018 Mats Pettersson
2017 Anders Nilsson
2016 Torsten Hannrup
2015 Rebecca Sharp
2014 Tommy Brask och Bengt Emgård
2013 Heléne Lindquist
2012 Eleverna vid Gymnasiesärskolans Individuella Program


Relaterade länkar


Författningssamling för Klippans kommunom Regler för KulturprisPDF (pdf, 954 kB)  (sida 21)