Kulturpris

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Kulturpriset i Klippans kommun utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden. Följande regler gäller:

  • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
  • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
  • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
  • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Kulturpriset för år 2021 tilldelas Thomas Holst

Motivering:
Thomas Holst tilldelas priset för sina genomgripande insatser för det lokala musiklivet, såväl som det nationella, och för att vara en fantastisk ambassadör för Klippans kommun. Få personer har så starkt och återkommande uttryckt sin sammansatta kärlek till sitt ursprung och definierat sin tillhörighet till Klippanbygden som Thomas.

Thomas Holst är född och uppväxt i Klippan. Han är musiker och spelar/har spelat med band som Wilmer X, Torsson, Kommissarie Roy och Babylon Blues, samt även släppt musik som soloartist.

Thomas Holst (foto: privat)


Tidigare kulturpristagare från de senaste åren:
2020 Lars Månsson, Klippans Bokhandel
2019 Åsa Fridén
2018 Mats Pettersson
2017 Anders Nilsson
2016 Torsten Hannrup
2015 Rebecca Sharp
2014 Tommy Brask och Bengt Emgård
2013 Heléne Lindquist
2012 Eleverna vid Gymnasiesärskolans Individuella Program


Nomineringar av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

Nomineringar för år 2022 kan lämnas fram till och med den 28 februari 2023 via e-tjänsterlänk till annan webbplats - Uppleva & Göra.

Vid frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se

Relaterade länkar


Författningssamling för Klippans kommunom Regler för KulturprisPDF (pdf, 954 kB)  (sida 21)