Mobila teamet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Mobila teamet - Barn- och ungdomscoacher

Barn- och ungdomscoacherna i Klippan arbetar för ett tryggt Klippan med de unga medborgarna i centrum. Arbetet ska ske på både uppsökande, förebyggande och främjande basis i samverkan med samtliga aktörer som träffar unga i sitt arbete och sin vardag.
Teamet som består av tre barn- och ungdomscoacher har uppgiften att identifiera och synliggöra risker och problem för att de unga ska få rätt insats och stöd i rätt tid. Men först och främst behov, önskemål och möjligheter för att stödja de unga att göra positiva livsval och vägleda dem in i verksamheter och aktiviteter utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Relationer som bygger på frivillighet, respekt och förtroende är centralt för att lyckas med uppdraget. Arbetsplatsen är de miljöer där unga vistas, både fysiskt i hela Klippan och digitalt på sociala medier.

Kontakta gärna Barn- och Ungdomscoacherna med tips och information.

Ni kan oss på: mobila-teamet@klippan.se eller

Sara Andersson:
Barn- och ungdomscoach
Tel: 0435-28535
Sms: 0730-75 62 49
sara.andersson5@klippan.se

Achraf Kilito:
Barn- och ungdomscoach
Tel: 0435-28546
Sms: 0730-98 12 56
Achraf.kilito@klippan.se

Sara Hurtig:
Barn- och ungdomscoach
Tel:0435-28206
Sms: 0732-31 61 80
sara.hurtig@klippan.se

Lars Hultin:
Verksamhetschef Ungdom
0435-28213
lars.hultin@klippan.se

Hitta oss i sociala medier:
Instagram: mobilateametklippanlänk till annan webbplats
Facebook: mobilateametklippanlänk till annan webbplats
Snapchat: mobilateametklplänk till annan webbplats

Besöksadress:
Ängelholmsgatan 9, 264 33 Klippan.