ANGELÄGET - Våldverkstad i Klippan 28 april

Publicerad: 25 april

Föreläsning, samtal & gruppövningar.

Vad är våld, och hur kan vi förebygga det? Våld är på många sätt ett dagligt inslag i vår vardag, inte minst genom nyhetsrapporteringen. Men vad är egentligen våld? Att mord och misshandel är våld det är vi alla överens om men kan skämt, trakasserier och vad vi skriver på nätet också vara våld?

Klippans kommun arbetar sedan 2019 med ett kommunövergripande projekt som har fokus på att förebygga våld innan det händer. Vi gästas denna ANGELÄGET-kväll av projektledare för Klippan fritt från våld och ungdomscoach från Mobila Teamet.

ANGELÄGET-kvällen består av både föreläsning och gemensamma övningar för att öka förståelsen för vad våld kan vara och hur vi alla som medmänniskor kan bidra till ett samhälle fritt från våld.

Tid: Torsdag 28 april, kl 18.30

Plats: Musikskolans Konsertsal

Fri entré