Biblioteken får pengar från Kulturrådet

Publicerad:

Viktoria Ejnarsson Zúñiga (till vänster), bibliotekschef i Klippans kommun, tillsammans med sina glada medarbetare på Klippans bibliotek.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått 650 000 kronor från Kulturrådet som ska gå till det meröppna biblioteket i Östra Ljungby, ”vänthallsbiblioteket” på Sågen och förnyelse av barnavdelningen på Klippans bibliotek.

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet vars uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Ett stöd delas ut till kommuner med syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Klippans kommun har sökt och fått 650 000 kronor för att utveckla delar av vår biblioteksverksamhet. De verksamheter som bidraget går till är det meröppna biblioteket i Östra Ljungby, ”vänthallsbiblioteket” på Sågen och förnyelse av barnavdelningen på Klippans bibliotek.

Pengarna som fördelas mellan verksamheterna kommer användas på olika sätt.
På det meröppna biblioteket finns behov av omdisponering av ytan så att biblioteksrummet används optimalt. Handikapptoaletten behöver kunna nås enklare av låntagarna och ett pentry ska inrättas.

- Det meröppna biblioteket skapar större möjligheter för fler att kunna komma och använda biblioteket när deras fritid tillåter, men också utrymme för en liten by till nya gemensamma ytor. Föreningar och läsecirklar önskar kunna ha samvaro med fikamöjligheter och då behöver vi installera ett pentry. Detta blir också ett mervärde för den personal som bemannar biblioteket, säger Viktoria Ejnarsson Zúñiga, bibliotekschef i Klippans kommun.

På sågen ska ett sorts vänthallsbibliotek inredas. Sågen kommer att genomströmmas av många människor - inte bara från kommunen. Här kommer biblioteket att få vara hjärtat i huset och nå en större bredd än vad det traditionella biblioteket gör idag.

- Här kommer många av våra föreningar att verka under samma tak - hela 32 stycken - tillsammans med kommunala fritidsgården och makerspace-verksamhet, säger Viktoria.

På huvudbiblioteket i Klippan behöver barnavdelningen förnyas och tillgängliggöras. Nya låga mobila hyllor ska köpas in för att göra böcker och annat mer tillgängligt för våra yngre låntagare. De möjliggör även för utökad verksamhet där det digitala får ett större och mer naturligt utrymme i rummet. Mångspråksavdelningen ska utökas och göras mer tillgänglig.

- Från dagens ganska ordinära barnavdelning vill vi skapa ett rum som tilltalar allt från det lilla barnet till den yngre tonåringen. Det ska väcka nyfikenhet, läslust och kännas tryggt. Vi önskar få till en samlad digital plats som också möjliggör till förkovring och utöka den digitala kompetensen. I vår mångfald av barn vill vi förnya och lyfta fram arbetet med mångspråk och bidrar till att överbrygga de sociala klyftorna, avslutar Viktoria.