Dags att söka föreningsbidrag

Publicerad:

Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Sista ansökningsdag för i år är 15 mars.

Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare.

Den 15 mars är det sista dagen att söka föreningsbidrag för kulturföreningar, handikapp- och sociala föreningar samt pensionärsföreningar.

Information om ansökan hittar du på sidan Föreningsbidrag.

För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun ska det skickas in en skriftlig ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen.