Dörrar och offentliga ytor stänger på Sågen

Publicerad:

Klippans kommun väljer att stänga ytterdörrarna och de offentliga ytorna i Sågenhuset. Föreningar som fortfarande bedriver verksamhet i huset får gärna fortsätta med det i sina lokaler men behöver kommunicera med kultur- och fritidsförvaltningen hur in-och utpassering i huset ska lösas.

Huset kommer att vara låst men taggarna kommer att fortsatt fungera. Dörrarna får inte under några omständigheter ställas upp och föreningar som bedriver verksamhet i huset är ansvariga för att inga obehöriga släpps in av föreningens aktiva.

Vi väljer att göra denna åtgärd då det är väldigt få föreningar som bedriver verksamhet nu och vi bedömer att den personalresurs som idag arbetar med tillgänglighet och värdskap i huset behövs för annan verksamhet.

Medarbetare från kultur- och fritidsförvaltningen kommer i viss utsträckning bemanna aktivitetsparken som en alternativ mötesplats under våren.
Stängningen gäller tillsvidare tills vi ser att Covid – 19 spridningen går ner drastiskt och kommer att kommunicera ut när vi åter öppnar dörrarna.