Minnesgåvor för idrottsprestationer

Publicerad:

Föreningar med medlemmar som har rätt att få kultur- och fritidsnämndens minnesgåva, uppmanas höra att av sig senast 29 december.

Enligt kultur- och fritidsnämndens bestämmelser utdelas årligen minnesgåvor till svenska mästare i ungdoms-, junior- och seniormästerskap och för 1:a – 3:e placering vid NM, EM eller VM samt Olympiska spel.
Minnesgåvorna utdelas till enskild person eller lag.

De föreningar som har medlemmar som äger rätt att få kultur- och fritidsnämndens minnesgåva skall höra av sig till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 29 december
2017 på
kultur.fritid@klippan.se
För mer upplysningar, ring Ingela Nymberg Olsson, tfn 281 92.

OBS! Utdelningen av minnesgåvorna kommer att ske onsdagen den 7 februari 2018, kl 18.30.