Musikskolans verksamhet våren 2021

Publicerad:

På grund av den rådande situationen kring Covid-19 och för att minska smittspridningen kommer Musikskolan att göra förändringar i verksamheten under terminen.

Musikskolan kommer att börja mindre gruppverksamhet för orkestrar och körverksamhet för barn och unga, info kommer ut till berörda direkt.

Enskild undervisning
Sedan den 25 januari har vi undervisning för enskilda elever på plats på Musikskolan.

Under undervisningen fortsätter vi att tänka på allas säkerhet och spritar, håller avstånd och använder plexiglasskydd mellan elev och pedagog.