Välkommen på föreningsmöte

Publicerad:

Vi inför nya regler och rutiner för föreningsbidrag och bokningar av lokaler i och med att kommunfullmäktige klubbade nya bidragsregler i juni 2019. Därför bjuder vi nu in alla föreningar på informationsmöte för att berätta om och visa vårt nya ansöknings- och bokningssystem.

Kommunfullmäktige klubbade nya bidragsregler i juni 2019, vilket kommer innebära en del förändringar för föreningar. Vår ambition är att förenkla och skapa ett rättvist system som främjar föreningsverksamheten och möjliggör för en ännu mer utvecklad kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

En av förändringarna som påverkar föreningarna direkt är att ansökan för 2020 års bidrag ska lämnas in redan under hösten 2019.  

I samband med nya rutiner byter vi också system för ansökan om bidrag och bokning av lokaler i kommunen, samt föreningsregister. Ett nytt digitalt system införs under hösten, E-serve och ersätter FRI som är vårt system idag.

Välkommen på föreningsmöte
För att detta ska fungera smidigt för både föreningar och oss som ska handlägga kallar vi till informationskvällar där vi går igenom det nya bidragssystemet samt visar hur bidragsansökningar och bokningar går till.
Dessa kvällar berör alla föreningar som söker någon form av bidrag i kommunen samt som bokar kommunala lokaler.

Vi träffas:
Onsdag 28/8 18.00-21.00 på Sågen i Klippan
Torsdag 29/8 18.00-21.00 på Militärhistoriska föreningens lokaler, F5 området Ljungbyhed

Vi ser gärna att någon med ansvar för bidrag och bokningar i varje förening närvarar på en av dessa kvällar. Anmäl dig senast fredag 23/8, tala om vem/vilka som kommer samt till vilken kväll er anmälan avser och eventuell kostavvikelse. Vi bjuder på fika.
Anmälan skickas till kultur.fritid@klippan.se skriv gärna föreningsträff i ämnesraden.

Få hjälp direkt
Leveratören av det nya systemet E-serve är på plats under kvällen. Ta gärna med en egen dator till mötet så hjälper vi dig att komma igång och skapa ett nytt konto.

Eventuella frågor kring detta besvaras av:
Arne Amnér 0435–28190, Lotta Andgren 0435–28498 och Jens Olsson 0435–28184

Varmt välkomna önskar
Kultur- och fritidsförvaltningen och Mebyou AB (leverantör av nya systemet)