Kulturpris

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kulturpriset i Klippans kommun utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden. Följande regler gäller:

  • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
  • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
  • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
  • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Nominering av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

Nomineringar för år 2021 kan lämnas fram till och med den 28 februari 2022 via e-tjänsterlänk till annan webbplats - Uppleva & Göra.

Vid frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se

Kulturpriset för år 2020 tilldelades Lars Månsson, Klippans Bokhandel

Motivering: Lars Månsson får priset för sina folkbildningsinsatser i Klippan (sedan 1984) och sättet han tipsar och uppmuntrar till läsning på. Klippans Bokhandel har ett brett sortiment, de har något för alla, men särskilt insatserna att lyfta fram lokala initiativ är berömvärt. Med ett brinnande intresse för läsning, bildning och lokal kultur är Lars en fyr som hjälper människor att hitta rätt böcker i en tid då allt fler köper sina böcker via internet. Klippans Bokhandel har kunnat hålla öppet under pandemin och har då skickligt fångat upp det ”sug” efter kultur och läsande som har funnits, vilket har märkts extra mycket när annan kultur måst hålla stängt.

Kulturpriset i Klippans kommun firade år 2021 40 år och har delats ut sedan år 1980.

Lars Månsson, Klippans Bokhandel

Tidigare pristagare från de senaste åren:
2019 Åsa Fridén
2018 Mats Pettersson
2017 Anders Nilsson
2016 Torsten Hannrup
2015 Rebecca Sharp
2014 Tommy Brask och Bengt Emgård
2013 Heléne Lindquist
2012 Eleverna vid Gymnasiesärskolans Individuella Program

Relaterade länkar


Författningssamling för Klippans kommunom Regler för KulturprisPDF (pdf, 954 kB)  (sida 21)