Nytänkarpris

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommuns Nytänkarpris delas ut till förening eller person som på ett nytänkande, kreativt eller oväntat sätt utvecklat det lokala föreningslivet eller kommunens arrangemangs-/evenemangsutbud. Detta pris instiftades år 2018. Följande regler gäller:

  • Priset utdelas till en ideell förening som har sin verksamhet i Klippans kommun eller enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
  • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
  • Nytänkarpriset består av ett stipendium om 5000 kr och ett diplom.
  • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Nominering
Nominering av pristagare kan lämnas av invånare i Klippans kommun, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

Nomineringen för 2021-års pristagare kan lämnas fram till och med den 28 feb 2022 via mail till: kultur.fritid@klippan.se och from januari månad via kommunens e-tjänster.
Skriv namn på vem du vill nominera, motivering och kontaktuppgifter till dig som uppgiftslämnare.

Vid frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se


Nytänkarpriset för år 2020 tilldelades PRO Klippan

Motivering:
PRO Klippan antog snabbt utmaningen som alla på olika sätt drabbades av förra året i och med rådande pandemi. De var snabba med att hitta nya vägar och lösningar för att kunna fortsätta en meningsfull och givande verksamhet för sina medlemmar. Föreningen har varit tidiga med att använda digital teknik för att få människor i rörelse, samt varit en föregångare och inspirationskälla för många föreningar. Tidigt under pandemins början tog föreningen initiativet till olika tipsrundor som man kan gå med hjälp av sin mobil och GPS. Totalt finns ca 50 digitala tipsrundor att välja på runtom i närområdet. Initiativet har rönt uppmärksamhet från press/media och föreningar och människor från olika delar av landet har hört av sig om tips och råd.

Initiativtagarna Bertil Pettersson och Stig Ålund mottog priset för PRO Klippans räkning. Observera att man inte behöver vara medlem i PRO för att gå dessa digitala tipspromenader. Läs mer härlänk till annan webbplats

Fyra medlemmar från PRO Klippan på digital tipspromenad: fr.v. Bertil Pettersson, Arne Arnehov, Håkan Johansson och Birgit Björk

 

Nytänkarpriset för år 2018 tilldelades föreningarna FUB Klippan/Åstorp och Klippans Friidrottsklubb - för ett samarbete mellan föreningarna för att utveckla verksamheten kring allas rätt till möjlighet till rörelse och hälsa. Ett pris för år 2019 delades inte ut pga att det inte hade inkommit några nomineringar.