Vad har fritiden för betydelse för dig?

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vi har några frågor till dig om dina fritidsvanor och vad du tycker om utbudet av kultur- och fritidsverksamheten i Klippans kommun. Genom att besvara en kort enkät är du med och hjälper oss att utveckla våra kultur- och fritidsverksamheter utifrån vad kommunens invånare tycker är viktigt.

Enkäten görs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och är en del av underlaget till att ta fram en långsiktig strategi för kultur- och fritidsverksamheten i Klippans kommun. Arbetet beräknas vara färdigt under 2023.

Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och dina svar är helt anonyma. Tack för att du vill vara med och utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Klippans kommun!

Har du frågor kring undersökningen? Välkommen att höra av dig till Klippans kommuns kundtjänst eller mejla direkt till kultur.fritid@klippan.se.