Gå till innehåll

Anpassad skolform

I Klippans kommun finns den anpassade grundskolan Östra Ängsskolan samt anpassad gymnasieskola på Åbyskolan och Tegelbruksskolan.

Anpassade skolformer är ett alternativ för elever med någon form av funktionsnedsättning som inte beräknas nå kunskapsmålen i den ordinarie grund- och gymnasieskolan.

Eleverna i anpassad grundskola följer anpassad grundskolas läroplan och kursplaner.
Anpassade gymnasieskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning. I Klippans kommun finns tre nationella program samt ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Innan en elev kan börja i en anpassad skolform måste hemkommunen (den kommunen där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till målgrupp för anpassade skolformer.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2023