Gå till innehåll

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform som ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan välja. Vi har program både på Tegelbruksskolan och på Åbyskolan.

På alla våra program får du lära dig att samarbeta och möta människor. Något som vi alla behöver när vi ger oss ut på arbetsmarknaden.

Vi arbetar med projekt ute i ”verkligheten” varvat med teori i klassrummet. Detta ska leda till att du hittar något som du skulle kunna tänka dig att praktisera inom eller arbeta med efter dina fyra år i anpassad gymnasieskola.

Våra program

Detta program är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också arbeta på ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Detta program passar dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering.

Detta program är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och vad som påverkar oss människor, naturen och samhället.

Individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2023