Gå till innehåll

Östra Ängsskolan - Anpassad grundskola

Östra Ängsskolan med skolgård.

Vår anpassade grundskola, Östra Ängsskolan, ligger i centrala Klippan. Hos oss är mångfalden värdefull och vi arbetar medvetet över verksamhetsgränserna i vårt värdegrundsarbete. Mångfalden ger en bra grund för att alla ska respektera varandras olikheter.

I anpassad grundskola lär vi oss utifrån varje elevs egna förutsättningar. Vi arbetar också mycket med idrott och motorik som ger en bra grund för inlärning. Våra tre ledord är Trygghet, Glädje och Gemenskap.

Anpassad grundskola är till för de barn som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Eleverna har möjlighet att delta i grundskolans utbildning på olika sätt

Elever är olika och har olika behov. Elever med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning läser enligt kursplaner för anpassad grundskola som består av elva ämnen. Så långt det är möjligt motsvarar utbildning på anpassad grundskola den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning. Det finns också möjlighet för elever på anpassad grundskola att få sin undervisning som individintegrerade i grundskolan. Eleven följer då kursplaner för anpassad grundskola.

För de elever som inte klarar av att läsa ämne på grund av en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning finns det möjlighet att läsa ämnesområden, och allt arbete sker genom individanpassad undervisning. Ämnesområdena är kommunikation, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning samt motorik.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2023