Gå till innehåll

Elevhälsa anpassad skolform (särskola)

På elevhälsan för anpassade skolformer (särskolan) arbetar vi förebyggande och skapar så god miljö och förutsättningar som möjligt för varje enskild elev.

I alla elevärenden är också klasslärare eller mentor en viktig del i planering och beslut. Utifrån den enskilde eleven kan också Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Habilitering (HAB) inbjudas till elevhälsoteamet. Vi har regelbunden kontakt och samverkan med Socialförvaltningen här i Klippan.

I elevhälsotemet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog.

Genom samarbete med den centrala elevhälsan har vi också tillgång till skolläkare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023