Gå till innehåll

Patientförsäkring skolhälsovård

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal skolhälsovård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning.

Detta regleras i patientskadelagen (1996:799).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av

  • Undersökning
  • Vård och behandling
  • Felaktiga diagnoser
  • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning Smittämnen som överförs i samband med vården
  • Olycksfall som inträffar i samband med vården
  • Felaktig hantering av läkemedel

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen ska du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Blanketten måste skrivas ut och fyllas i för hand och sedan skickas in.

Din skadeanmälan ska skickas till
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Försäkringsnummer: 140101-DP27-1

Telefon: 040-611 22 00
E-post: skador@ksfab.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022