Gå till innehåll

Proaktiva teamet

Proaktiva teamet består av olika professioner och arbetar med förebyggande insatser till elever på skol-, grupp- och individnivå kring problemskapande beteende.

Proaktiva teamet ingår i den centrala elevhälsan, och finns tillgänglig för alla grundskolor i Klippans kommun. Samarbete sker med alla de kommunala skolornas egna elevhälsoteam, där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan. Uppdragen utgår ifrån skolornas och elevernas olika behov, och upprättas i samråd med elevhälsoteamet.

Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är grunden i teamets arbete och en förutsättning för att uppnå ökad måluppfyllelse.

Några av målen Proaktiva teamet arbetar mot

  • tidiga och förebyggande insatser
  • barnens/elevens behov ska stå i centrum
  • säkra elevernas rätt till likvärdig utbildning
  • bidra med åtgärder och anpassningar för varje elev i behov av särskilt stöd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022