Gå till innehåll

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd kan sökas av kommunala eller fristående skolor i Klippans kommun. Även andra kommuners enheter kan söka tilläggsbelopp för barn och elever som har behov av extraordinärt särskilt stöd och som är folkbokförda i Klippans kommun.

Det kan exempelvis handla om

  • Elever som har en sjukdom, funktionsnedsättning och/eller omfattande inlärningssvårigheter och behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd under en längre tid för att följa utbildningen.
  • Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning och som inte klarar sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt stöd. Eleverna har betydande svårigheter med sin koncentration, strukturering och uthållighet.
  • Tilläggsbelopp är avsett att täcka det extraordinära särskilda stödet. Extra anpassningar eller särskilt stöd kan inte finansieras genom tilläggsbelopp utan ingår i den grundersättning eller programpris som skolan får för eleven.

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp ska lämnas till Elevhälsan. För att kunna garantera ersättning från och med höstterminen ska ansökan ha inkommit senast den 15 maj. Motsvarande datum för vårterminen är den 15 november.

Ansökan ska omfatta utredning(-ar) och annat relevant underlag/dokumentation som styrker att elevens behov är mycket omfattande och att behovet inte enbart är kopplat till den ordinarie undervisningen.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023