Gå till innehåll

Försäkringar

Här kan du läsa om den olycksfallsförsäkring Klippans kommun har tecknat för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper.

Klippans kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Försäkringen gäller inte för sjukdom.

 • Elever i grundskola och förskoleklass
 • Elever i grundskola, mantalsskrivna i Klippans kommun, och som har sin skolgång/verksamhet i annan kommun
 • Elever i Flygteknisk utbildning
 • Barn i förskola och alternativ barnomsorg
 • Barn, ungdomar och vuxna i familjehem, stödboende, HBV eller annan institutionsvård
 • Elever i särskola
 • Funktionshindrade i omsorgsverksamhet
 • Vuxna i kontaktfamilj

 • Elever i gymnasieskola
 • Elever i gymnasieskola, mantalsskrivna i Klippans kommun, och som har sin skolgång/verksamhet i annan kommun
 • Elever i komvux
 • Invandrare i SFI-verksamhet och praktisk arbetslivsorientering samt övriga personer som på kommunens initiativ vistas ute hos arbetsgivare i arbetsträning
 • Övriga, till exempel frivilliga ledare, barn, ungdomar och vuxna som deltar i av kommunen anordnad verksamhet
 • Personer under ideellt arbete i väntjänst

Ladda ner följande PDF-filer för mer information

Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via e-post skador@protectorforsakring.se. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. Behovet av taxi ska även vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022