Gå till innehåll

Försäkringar

Här kan du läsa om den olycksfallsförsäkring Klippans kommun har tecknat för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper.

Klippans kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Svedea. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Försäkringen gäller inte för sjukdom.

 • Elever i grundskola och förskoleklass
 • Elever i grundskola, mantalsskrivna i Klippans kommun, och som har sin skolgång/verksamhet i annan kommun
 • Elever i Flygteknisk utbildning
 • Barn i förskola och alternativ barnomsorg
 • Barn, ungdomar och vuxna i familjehem
 • Elever i särskola
 • Funktionshindrade i omsorgsverksamhet

 • Elever i gymnasieskola
 • Elever i komvux
 • Övriga till exempel frivilliga ledare, barn, ungdomar och vuxna som deltar i av kommunen anordnad verksamhet
 • Invandrare i SFI- verksamhet och praktisk arbetslivsorientering samt övriga personer som på kommunens initiativvistas ute hos arbetsgivare i arbetsträning
 • Elever i gymnasieskola, mantalsskrivna i Klippans kommun, och som har sin skolgång/verksamhet i annan kommun

Ladda ner följande PDF-filer för mer information

Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.

Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.

Kontakt

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024