Gå till innehåll

Avgiftskontroll

Klippans kommun strävar efter att alla familjer som använder vår barnomsorg ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för sin plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Vi kommer därför att genomföra en avgiftskontroll. Om du har betalt för mycket kommer du få pengar tillbaka. Om du har betalt för lite kommer du få en räkning att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket du har betalt i barnomsorgsavgift för det aktuella året. Den summan jämför vi med hushållets gemensamma taxerade årsinkomst som delas på tolv för att få fram en genomsnittlig månadskostnad. Baserat på denna kostnad får vi fram hur mycket du borde betalt. Om det tidigare har skett korrigeringar av din barnomsorgsavgift tar vi hänsyn till detta.

Om avgiftskontrollen visar att du har betalt fel barnomsorgsavgift sker en justering om beloppet överstiger 600 kronor. Denna summa gäller både om du ska få pengar tillbaka eller om du ska betala.

Det är hushållets gemensamma inkomster som används för att räkna ut avgiften för förskoleverksamhet och fritidshem. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Här kan du läsa mer om vilka inkomstuppgifter som är avgiftsgrundande.

Under 2024 kontrollerar vi barnomsorgsavgifterna för 2022. Eftersläpningen på två år beror på att vi behöver de korrekta taxeringsuppgifterna från Skatteverket.

Ett hushåll som betalt för låg avgift under 2022 blir betalningsskyldig för den återstående summan. Kommunen kommer skicka ut en faktura under hösten 2024.

Om du inte kan betala hela din faktura på en gång, kan du delbetala fakturan med samma OCR-nummer. Hela fakturan ska vara betald senast sista februari 2024.

Om fakturan inte betalas i tid hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Ett hushåll som betalt för hög avgift under 2022 får pengar tillbaka. Återbetalningen kommer ske under hösten 2024.

Tänk på att det är du som förälder som är ansvarig för de inkomstuppgifter du lämnar till oss. Uppdatera din inkomst genom kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är det något du undrar över? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.
Du är också välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0435-280 00 eller kundtjanst@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024