Gå till innehåll

Förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för alla barn i åldern 1-5 år. Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten anpassas till varje barns behov och förutsättningar. Alla barn ska få känna att de gör framsteg, övervinner svårigheter och är en tillgång i gruppen.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. Vår ambition är att efter samförstånd göra det bästa möjliga för dig.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. I förskolan erbjuds barn 1-5 år en miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande. I detta har språket och leken en stor betydelse.

Den 10 oktober till den 24 oktober kommer portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vara stängd för en uppdatering. Under denna period kontaktar du ditt barns förskola, fritidshem eller pedagogiska omsorg direkt om du ska göra förändringar.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022