Gå till innehåll

Förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för alla barn i åldern 1-5 år. Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten anpassas till varje barns behov och förutsättningar. Alla barn ska få känna att de gör framsteg, övervinner svårigheter och är en tillgång i gruppen.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. Vår ambition är att efter samförstånd göra det bästa möjliga för dig.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. I förskolan erbjuds barn 1-5 år en miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande. I detta har språket och leken en stor betydelse.

Viktig information till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg

Energisituationen i Sverige är ansträngd och det finns en risk att elen inte kommer räcka till under vissa timmar i vinter. Regeringen, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten uppmanar oss alla att spara på elen för att klara vintern och undvika att en manuell frånkoppling behöver ske. Risken för manuell frånkoppling är reell, i Skåne, och våra verksamheter behöver vara rustade för en eventuell nedstängning.

I bästa fall får rektor i förskolan besked dagen innan det ska bli en manuell frånkoppling av elnätet och att det blir ca 2 – 4 timmars nedstängning. Rektor har planerat för det som kan hända och förberett personalen.

För oss inom förskolan kan en nedstängning komma att innebära följande:

  • Måltider kommer att serveras kalla.
  • Värmen inomhus påverkas så det är bra om barn har en extra tröja på hyllan.

Tyvärr så ökar smittspridning av covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symptom som kan vara covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendation om att stanna hemma gäller alla åldrar. Barn kan återgå till förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023