Gå till innehåll

Förskolor i Klippans kommun

I Klippans kommun finns nio kommunala förskolor. Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. 

Klippans kommuns förskolor har generellt öppet klockan 06.00-17.30. För dig som är i behov av barnomsorg utanför dessa öppettider så finns omsorg på obekväm tid.

Förskolor i Klippans kommun

Klicka på önskad förskola för information och kontaktvägar.

Förskola Antilopen ligger mitt i centrala Klippan. Våra avdelningar samarbetar dagligen vilket gör att barn och föräldrar känner trygghet då de känner till all personal. På våra avdelningar arbetar vi projekt/temainriktat på olika sätt utifrån barnens intressen och behov.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk och friskanmälan görs innan klockan 08.30. Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Kotten 0721 - 84 42 28
 • Nallarna 0734 - 39 82 67
 • Stjärnorna 0721 - 84 42 30
 • Upptäckarna 0734 - 39 82 68
 • Solen 0734- 39 81 89

Vi på Förskolan Heden välkomnar dig och ditt barn som är mellan 1-5 år till en av våra tre avdelningar. På bottenplan finns avdelningen Nyckelpigan för de yngsta barnen och på mellanplanet finns Fjärilen och Larven med de lite större barnen.

Förskolan Heden är den centrala förskolan i Ljungbyhed som har närheten till naturen, hembygdsparken, idrottshall, bibliotek och Ljungbyhed Park med mera.

Vision för vår förskola

 • En förskola att längta till där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som utmanar, utvecklar och är lustfylld.
 • Vi utmanar oss själva genom att ständigt utvecklas och arbeta utifrån undervisningsbegreppet. Genom pedagogisk dokumentation reflekterar vi tillsammans, pedagoger och barn över undervisningen som vi erbjuder.
 • Vi är alla delaktiga, både barn, vårdnadshavare och pedagoger, och arbetar för en hälsosam, positiv och hållbar framtidstro. Vi ska ha ett extra fokus på att barnens röst blir hörd, de ska få vara rättighetsbärare på sin förskola!

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan ska göras innan klockan 08.00. Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Nyckelpigan 0734 - 39 80 07
 • Fjärilen 0734 - 39 82 17
 • Larven 0734 - 39 81 60

I centrala Klippan hittar ni förskolan Himlabacken. Vi arbetar för ett gemensamt förhållningssätt med en organisation som bygger på en stark tro på människans möjligheter och att vi tillsammans utvecklar utbildningen. 

Undervisningsmiljöerna utvecklas och utformas efter barnens intresse, förutsättningar och behov. Lärmiljöerna är tillgängliga för alla barn. Varje dag, varje timme lär barnen sig att förstå något nytt på förskolan. VI skapar de förutsättningar pedagogerna behöver för att undervisa i förskolan så att barnen får den utbildning de har rätt till.

På Himlabacken arbetar vi utifrån FN:s globala mål när vi gör vår årsplan utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi utbildar planetskötare där hållbar framtid och likvärdig utbildning är i fokus.

På förskolan finns fyra team samt Nattmössan:

 • Team Pappersbruket med barn i åldrarna 1-3 år
 • Team Läderfabriken med barn i åldrarna 1-3 år
 • Team Tegelbruket med barn i åldrarna 3-5 år
 • Team Yllefabriken med barn i åldrarna 3-5 år
 • Nattmössan – omsorg på obekväm tid

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk och friskanmälan görs senast klockan 08.00. Ring eller skicka SMS till avdelningen ditt barn går på.

 • Pappersbruket 073-439 80 40
 • Läderfabriken 073-439 87 00
 • Tegelbruket 073-439 81 14
 • Yllefabriken 073-439 81 21
 • Nattmössan 073-439 87 05

Vi hälsar dig välkommen till Förskolan Linnéa i centrala Klippan. Här finns varierande miljöer och närhet till en inspirerande natur, vilket ger oändliga möjligheter till en mångsidig undervisning.

Förskolan Linnéa är uppdelad i tre flyglar:

 • Violen
 • Blåklockan
 • Prästkragen

I flyglarna undervisar vi barnen i mindre grupper och vi arbetar på ett djupgående plan med våra lärmiljöer, där vi har vårt projekt som grund. Syftet är att varje barn ska ges möjlighet till ett lustfyllt lärande utifrån sina individuella förutsättningar.

Vår förskola är certifierad skola för hållbar utveckling, vilket innebär att vi arbetar genomgående med att utveckla barnens förhållningssätt kring hållbar utveckling ur tre olika perspektiv; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

I vår verksamhet har våra vårdnadshavare en viktig roll genom sitt inflytande över sina barns undervisning. De forum där man har möjlighet att påverka är föräldraråd, föräldramöte och utvecklingssamtal.

Fram till och med läsåret 23/24 kommer vi att ingå i Samverkan för bästa skola, som är ett projekt i samarbete med Skolverket och lärosäte, där syftet är att förbättra kvalitén på vår undervisning i bland annat språkutveckling.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan görs senast klockan 08.00. Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Violen 0734-39 82 41 alternativt 0435-287 48
 • Blåklockan 0734-39 87 99 alternativt 0435-287 97
 • Prästkragen 0734-39 82 61 alternativt 0435-287 52

Pilagården är en liten familjär förskola som ligger i Östra Ljungby.

Förskolan består av tre avdelningar med totalt cirka 55 barn. Myran för 4-5 åringar, Vitsippan för 3-4 åringar och Blåsippan för de allra minsta. Myran och Vitsippan delar både lokaler och arbetar/äter tillsammans.

På vår förskola samarbetar vi över gränserna och sätter barnen i fokus. Vi hjälps åt på morgonen/eftermiddagar och vi har gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar, eftersom det är viktigt för oss att alla ska känna sig hemma i hela huset och känna trygghet med all personal.

Vi lägger extra tyngd på barnens språkliga och sociala utveckling. Där tar vi tillvara de vardagliga situationerna för att stödja och stimulera barnens utveckling, samt stärka barnens tillit till den egna förmågan.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00.
Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Blåsippan 0734-39 80 35
 • Vitsippan 0734-39 82 65
 • Myrorna 0734-39 80 36

Skogsbrynet ligger mitt i naturen i Stidsvig. Går vi ut från vår rymliga gård har vi många naturupplevelser på gångavstånd, till exempel olika sorters vatten, både forsar och dammar.

På förskolan finns barn i åldern 1-5 år fördelat på de tre avdelningarna Smultronet, Lingonet och Blåbäret.

Skogsbrynets målsättning är att tillsammans med föräldrarna skapa en trygg och positiv tillvaro för barnen. Alla barn har rätt att få utveckla alla sina kompetenser, vi ska bejaka barnens rättigheter. Barn lär genom upplevelser och vi ska erbjuda varje barn möjligheter till upplevelser och lärande.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan ska göras till förskolan innan klockan 8.00.
Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Smultronet 0734-39 80 37
 • Blåbäret 0734-39 80 38
 • Lingonet 0734-39 86 17

Förskolan Täppan ligger i östra delen av Klippan. Förskolan har åtta avdelningar fördelat i tre hus. Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens ålder och intressen. Täppan har stora ytor ute med fyra gårdar som erbjuder rörelseglädje och upptäckarlust. 

Sjuk- och friskanmälan
Sjuk- och friskanmälan görs till avdelningen före klockan 08.00.
Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Snigeln 0734-39 82 64
 • Masken 0734-39 80 03
 • Skalbaggen 0734-39 80 02
 • Igelkotten 0734-39 80 04
 • Ekorren 0734-39 80 00
 • Haren 0734-39 81 53
 • Gladan 0734-39 81 40
 • Rådjuret 0734-39 81 45

Värdshuset ligger väldigt naturskönt och vi har skog och ängsmarker precis utanför staketet. Vår utemiljö är också inramad av träd och lummig grönska. Förskolan Värdshuset består av tre avdelningar; Ankan, Gåsen och Svanen. Ankan har barn från 1 till 3 år. Gåsen och Svanen har barn från cirka 3 till 5 år.

Vision för vår förskola

 • En förskola att längta till där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som utmanar, utvecklar och är lustfylld.
 • Vi utmanar oss själva genom att ständigt utvecklas och arbeta utifrån undervisningsbegreppet. Genom pedagogisk dokumentation reflekterar vi tillsammans, pedagoger och barn över undervisningen som vi erbjuder.
 • Vi är alla delaktiga, både barn, vårdnadshavare och pedagoger, och arbetar för en hälsosam, positiv och hållbar framtidstro. Vi ska ha ett extra fokus på att barnens röst blir hörd, de ska få vara rättighetsbärare på sin förskola!

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan görs före klockan 08.30. Ring eller skicka sms till avdelningen ditt barn går på.

 • Gåsen 0734-39 84 26
 • Svanen 0734 39 83 22
 • Ankan 0734-39 80 62

I Klippans kommun finns tre öppna förskolor:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022