Gå till innehåll

Fristående förskolor, skolor och fritidshem

I Klippans kommun finns ett antal verksamheter inom barnomsorg och skola som inte drivs av kommunen. Är du intresserad av en plats i någon av dessa verksamheter så kontaktar du den ansvariga för verksamheten.

Skolresor

Kostnadsfria skolresor anordnas endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts. Elevens rätt till skolskjuts till annan skola prövas av kommunens skolskjutssamordnare.

Läs mer om skolresor

Kopparmöllan 5412
264 91 Klippan
Telefon: 0734-07 01 03
Ansvarig: Anette Nanngård
E-post: kopparmollan@telia.com

Förskola
Personal- och föräldrakooperativet I Ur och Skur
Herrevadskloster 407
264 53 Ljungbyhed
Telefon: 0435-44 10 55
Ansvarig: Camilla Asp
E-post: statarlangan.iurochskur@telia.com

Skola årskurs F-6 och fritidshem
Krika Bygdeskola
Krika 2192
264 92 Klippan
Telefon: 0725-51 90 27
Ansvarig: Emma Borgstrand
E-post: emma.borgstrand@krikabygdeskola.se

Snyggatorpsvägen 8
264 35 Klippan
Telefon: 0728-57 05 27
Ansvarig: Susanna Säther
E-post: susanna.skaparverkstan@outlook.com

Hättevägen 146
264 53 Ljungbyhed
Telefon: 0435- 44 17 93
Ansvarig: Pia Andréasson
E-post: villa_villerkulla@outlook.com

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 oktober 2022