Gå till innehåll

Grundskola

I Klippans grundskolor möter vi alla elever på ett inspirerande och utmanade sätt, som ger dem lust att lära. Vi ska utifrån varje elevs egna förutsättningar motivera och engagera till fortsatt intresse för lärande.

I Klippan finns sex kommunala grundskolor, vilket även inkluderar grundsärskola, samt två fristående (privata) grundskolor. Grundskolan består av förskoleklass och skolåren 1-9. Grundskolan är avgiftsfri. För de föräldrar som har ett omsorgsbehov för sitt barn utöver dessa timmar erbjuds, mot avgift, fritidshemsplats.

Är det dags för ditt barn att börja skolan?

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller 6 år. Det år som ert barn fyller sex år kommer en inbjudan och anmälan om förskoleklass att skickas hem till er från Klippans kommun.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du hämta en blankett i Klippans kommuns kundtjänst på adress Trädgårdsgatan 12 i Klippan.

Ni har möjlighet att önska placering för ert barn men placeringen av skolgången sker i mån av plats på den önskade skolan. Tänk på att båda vårdnadshavarna för barnet måste vara överens om vilken skola barnet ska gå i. Om ni har gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna signera i e-tjänsten eller på blanketten.

Skulle det vara fler ansökningar än det finns platser på den sökta skolan tillämpar Klippans kommun Prioriteringsregler vid skolplacering.

  1. ”Garantiskola” - Varje elev har en på förhand bestämd skolplacering. Garantiskolan definieras som platsen på en skola nära hemmet som varje elev har en lagstadgad rätt till. Det kommuniceras inte ut till vårdnadshavare vilken som är elevens garantiskola då det kan ändras under perioden då önskemål pågår, detta beroende på om elever flyttar ut eller in i kommunen eller om en vårdnadshavare anmäler att eleven inte ska ha en plats på de kommunala skolorna.
  2. Syskonförtur - En elev som har ett syskon som går på den önskade skolan (Syskonet går i någon av årskurserna 1 -3) har förtur till plats. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon.

  3. Relativ närhet - En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den valda skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur långt bort den alternativa skolan är, den så kallade garantiskolan.
    Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer platsen att tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad garantiskolan. Om eleven inte kan beredas plats på den valda skolan placeras eleven alltså på sin garantiskola.

    Så här beräknas relativ närhet:
    Avståndet mäts mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. Det är inte fågelvägen utan den lämpligaste, kortaste gångvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som är utgångspunkt för mätningen. Avståndet till den valda skolan jämförs med avståndet till garantiskolan, för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den lämpligaste, kortaste gångvägen. Skillnaden mellan de två värdena är den relativa närheten.
  4. Lottning – Om två, eller flera, elever har samma relativa närhet så sker urvalet via lottning

Kostnadsfria skolresor (skolskjuts) anordnas normalt endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts. Elevens rätt till skolskjuts till annan skola kommer att prövas av kommunens skolskjutssamordnare.

Skolskjuts i Klippans kommun.

Grundskolor i Klippans kommun

Fritidshem

I Klippans kommun finns fem fritidshem som är kopplade till våra grundskolor. Ett fritidshem är ett komplement till skolan dit barnen går utanför skoltid för fritidsaktiviteter och för att umgås med andra.

Fritidshem i Klippans kommun

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2022