Gå till innehåll

Antilopenskolan

Antilopenskolan ligger mitt inne i Klippans centrum och är en liten skola där alla känner alla.

Glädje, delaktighet och inkludering är viktigt för oss på Antilopenskolan. Detta når vi genom att arbeta med kooperativt lärande i våra klasser där eleverna samarbetar i grupper och lär av varandra. Det kooperativa arbetssättet förstärker elevernas språk när de får använda sina kunskaper och lära av varandra. Genom samarbete stärks sammanhållningen och eleverna utvecklas socialt i sitt samspel.

Vi på Antilopenskolan arbetar för att rörelse ska bli en naturlig del av elevernas skoldag för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Alla barn och ungdomar bör vara aktiva minst 60 minuter varje dag. Forskning visar att rörelse förbättrar deras tankemässiga förmågor. Därför är rörelse det bästa du kan göra för din hjärna!

Vi arbetar målmedvetet med att höja både elevers och lärares digitala kompetens utifrån en progressionsplan. Eleverna på Antilopenskolan kommer dagligen i kontakt med olika digitala verktyg och hjälpmedel.

På Antilopenskolan vill vi att rasterna ska sprudla av aktivitet, lek och skratt. Vår ambition och övertygelse är att när rasterna är roliga och meningsfulla upplevs skoldagen som helhet mer lustbetonad. Vårt mål är att alla elever ska glädjas åt att gå till skolan – varje dag.

Som en del av arbetet använder Antilopenskolan trivselprogrammet med trivselledare. Det innebär att vi har elever och personal som tar ett extra ansvar för att skapa positiva rastaktiviteter där alla kan delta. Trivselledarna har nominerats av sina klasskompisar och syns på skolgården i sina orangea västar. De genomgår en utbildning inför sitt uppdrag och ska var positiva förebilder på skolgården. Varje läsår utbildas nya trivselledare.

Forsning visar att lek och rörelse bidrar till bättre välmående och ökar förutsättningarna för inlärning. Vi är stolta över våra trivselledare som bidrar så positivt på vår skola!

Kontakt Antilopenskolan
Adress: Brahegatan 7 i Klippan
Telefonnummer: 0435-284 01 
Rektor på Antilopenskolan är Marie Andréasson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 november 2022