Gå till innehåll

Kungsfiskareskolan

Kungsfiskareskolan är en F-6- skola och Klippans kommuns nyaste grundskola.

På skolan finns plats för 525 elever och den ligger i Klippans tätort. I anslutning till Kungsfiskareskolan finns fritidshemmet Holken.

Skolan är flexibel med möjlighet för verksamhet som F-6 eller som F-9. I dagsläget är det en F-6 skola. Den har utformning för tre inriktningar i mini, midi och maxi. Elever i de lägre åldrarna har hemvist mini i en av flyglarna på bottenplan, och för mellannivå är hemvist midi i den andra flygeln. Hemvist maxi, på plan två, är tänkt för de högre årskurserna.

Skolan kommer också var öppen för varierad verksamhet, som ger tillgång till ”hjärtat” med specialsalar även utanför skoltid.

I centrum för skolans verksamhet finns skolans ”hjärta”. Hjärtat är i mitten av byggnaden, och därifrån är det enkelt att nå skolans övriga delar. Där är plats för umgänge, och där samlas skolans specialsalar för hem- och konsumentkunskap, bild, musik samt textil- och träslöjd. Det egna tillagningsköket med matsal är i direkt anslutning, och en trappa upp ligger NO-sal och biblioteket. Det är från ”hjärtat” enkelt att nå de två planen, samt idrottshallen som är integrerad till skolbyggnaden.

I skolans utemiljö finns mycket grönska. Utemiljön är tänkt att vara en kreativ plats, som ger möjlighet till lek, spel och eget upptäckande. Men som också är en del av den pedagogiska lärmiljön.

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Haldor Haldor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till expeditionen på telefonnummer 0435-28400.
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 och ska göras varje dag så länge eleven är frånvarande.
Har ditt barn fritidshemsplats ska sjukanmälan göras även i IST Lämna/Hämta. Detsamma gäller vid schemaändringar.
För barn som har specialkost ska även köket meddelas. Vårdnadshavare kontaktar köket senast klockan 08.00 på telefon 0435-284 06.

Kontakt Kungsfiskareskolan
Adress: Mammarpsgatan 51 i Klippan
Telefonnummer: 0435-284 00
Rektor på Kungsfiskareskolan är Åsa Sjöberg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 april 2024