Gå till innehåll

NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla

NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) är ett skolutvecklingsprogram som ska stödja kommuner och fristående skolor i deras strävan att ta vara på och vidareutveckla lärares och elevers intresse för biologi, fysik, kemi och teknik.

NTA är en modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi och teknik. Men erfarenheter visar på god påverkan även till andra ämnen. NTA drivs på både nationell nivå och lokal nivå. I Klippans kommun arbetar elever från förskolan till årskurs 6 med NTA.

De lärare som ska undervisa i NTA går en introduktions- och en temautbildning för att fördjupa sina kunskaper inom det aktuella temat.

I Klippans kommun arbetar man både i förskolan och i grundskolan enligt ett rullande schema. Detta innebär att alla barn/elever har fått jobba med samtliga teman enligt nedan, när man ​lämnar årskurs 6:

 • Luft (förskola)
 • Vatten (förskola)
 • Ljud (förskola)
 • Speciallåda (f-klassen)

 • Balansera och väga (åk 1-2)
 • Fast eller flytande (åk 1-2)
 • Jord (åk 1-3)
 • Förändringar (åk 2-3)
 • Fjärilars liv (åk 2-3)

 • Från frö till frö (åk 4-6)
 • Kretsar kring el (åk 4-6)
 • Flyta eller sjunka (åk 4-6)
 • Kemiförsök (åk 4-6)
 • Papper (åk 4-6)
 • Rörelse och konstruktion (åk 4-6)

På samtliga årskurs 4-6 skolor finns även matematiktemat Mönster och algebra, som ett komplement till matematikundervisningen.

Är du som företag eller privatperson intresserad av att sponsra en låda till elevernas NTA-undervisning? Välkommen att ta kontakt med Klippans kommuns NTA-samordnare via vår kundtjänst, telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Vi har sponsrat NTA i Klippan:
NÅRAB
Pappersbruket
Celesté

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023