Gå till innehåll

Toleransprojektet

Toleransprojektet vänder sig till dig som går i årskurs 8 på Ljungbyhedsskolan och Snyggatorpsskolan. I Toleransprojektet får du som elev dina åsikter och värderingar testade, diskuterade och utmanade utan att du utmanas som person.

Detta gör vi genom bland annat samarbetsövningar, bildanalyser, narrationer och värderingsövningar. Projektet bedrivs under ett helt läsår med tio utbildningsdagar, med målet att avslutningsvis genomföra en studieresa till Förintelsens minnesplatser i Polen under vårterminen.

Eleverna som är med får fundera kring olika etiska dilemman. En central del i arbetet är att hjälpa eleven att förstå sig själv, förstå sin omvärld och att förvärva en förmåga att göra sig förstådd. I projektet jämför vi tankar och idéer från andra världskriget med moderna tidsproblem om antisemitism, rasism och intolerans.

Toleransprojektet är ett nationellt nätverk som har funnits i närmare 20 år. Projektet har varit aktuellt i Klippans kommun sedan läsår 2019/2020 och är ett skolarbete som uppfyller kursmål i svenska, historia, religion och samhällskunskap.

Toleransprojektet har som grund i att motverka spridningen av icke-demokratiska strömningar i samhället. Syftet med Toleransprojektet är att öka elevernas förståelse för alla människors lika värde. Eleverna ska få verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter, samt verktyg att bemöta omvärlden. Eleverna ska få möjlighet att byta perspektiv och skapa en ömsesidig förståelse och samtidigt göra en personlig utveckling.

Elevgruppen kommer att bestå av både pojkar och flickor från årskurs 8. Eleverna kommer från högstadieskolorna Ljungbyhedsskolan och Snyggatorpsskolan i Klippans kommun.

Utbildningsteamet presenterar Toleransprojektet varje höst för eleverna i årskurs 8 och i samband med informationen delas en ansökningsblankett ut.

  • Fyll i blanketten som delas ut av skolans personal tillsammans med dina föräldrar.
  • Lämna in den till din mentor innan sista anmälningsdatum
  • Antagningen av elever styrs av antal elever som ansökt om att få vara med i projektet.

Vår undervisningsstruktur bygger på att vi har diskussionsövningar för att lyfta olika perspektiv, samarbetsövningar för att stärka och skapa trygghet i gruppen och värderingsövningar där eleverna får träna på att uttryckta åsikter. Eleverna har även egen reflektionstid utöver utbildningsdagarna genom en skrivuppgift kopplad till utbildningsdagens tema som görs hemma till nästa tillfälle.

Varje utbildningstillfälle har en narrativ berättelse kopplad till dagens tema. En narration är en berättelse baserad på en verklig historia. I narrationen belyses förövarperspektiv, offerperspektiv och/eller åskådarperspektiv i dåtid och nutid och diskuteras i gruppen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022