Gå till innehåll

Elevhälsan på Åbyskolan

På elevhälsan arbetar vi för att alla ska trivas och komma till sin rätt här på skolan och samtidigt utveckla en demokratisk människosyn enligt skolans värdegrund.

Rektorn på skolan leder elevhälsoarbetet och ser till att elever och personal får den hjälp de behöver. Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog finns på skolan som en resurs för elever, föräldrar och personal. Det finns också tillgång till skolläkare och skolpsykolog men de är inte placerad på skolan.

Vi arbetar mycket tillsammans med enskilda elever, grupper av elever och hela klasser. Vi ser gärna att också föräldrar deltar i våra samtal och möten kring enskilda elever.

Alla professioner inom Elevhälsan erbjuder individuell rådgivning/vägledning till elever och föräldrar.

Vi arbetar förebyggande med frågor kring trygghet och trivsel för alla på skolan. Till exempel deltar alla på olika sätt i likabehandlings - värdegrunds och drogförebyggande arbete. En trygg och trivsam miljö främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för alla.

Kurator

Till kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

EMI består av skolsköterska och skolläkare. Du kan rådfråga oss om det mesta som rör kroppsliga funderingar och medicinska problem. Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig till andra instanser, till exempel sjukvården, ungdomsmottagningen, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eller vuxen psykiatri. Under årskurs ett erbjuds du ett enskilt hälsosamtal med skolsköterskan. Bokningar till skolläkaren sker via skolsköterskan.

Specialpedagog

Specialpedagog kan hjälpa dig med olika åtgärder som kan underlätta för dig i ditt skolarbete.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

SYV ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Skolpsykolog

Skolpsykolog genomför på rektors uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Fältassistent

Fältassistent arbetar på alla enheterna med drogförebyggande arbete och annat som främjar tryggheten på skolorna.

Kuratorer

Christel Svensson
Telefon: 0435-28445
E-post: christel.svensson@klippan.se

Amanda Larsson
Telefon: 0435-28245
E-post: amanda.larsson@klippan.se

Skolsköterskor

Ann-Charlotte Håkansson
Telefon: 0435-28163
E-post: ann-charlotte.hakansson@klippan.se

Lena Lagerstedt
Telefon: 0435-28175
E-post: lena.lagerstedt@klippan.se

Studie- och yrkesvägledare

Kristina Cederhag
Telefon: 0435-28456
E-post: kristina.cederhag@klippan.se

Matilda Petersson
Telefon: 0435-28455
E-post: matilda.petersson@klippan.se

Fältassistent

Henry Danielsson
Telefon: 0435-28611
E-post: henry.danielsson@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2023