Gå till innehåll

Elevhälsan på Åbyskolan

På elevhälsan arbetar vi för att alla ska trivas och komma till sin rätt på skolan.

Elevhälsoarbetet på Åbyskolan startar i klassrummet, genom att lärare och annan personal jobbar med att skapa goda relationer till alla elever. Goda relationer är grunden till ett bra mående vilket i sig är en förutsättning för lärandet. I praktiken innebär det att elevhälsoarbetet genomförs av all personal och att alla, utifrån sin profession tar ansvar för att skapa en god lärmiljö för elevernas utveckling.

Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Rektor ansvarar för arbetet. Operativt leder och samordnar biträdande rektor elevhälsoarbetet på skolan.

Vårt EHT-team består av professionerna skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt fältassistent. Genom kommunens centrala elevhälsa har vi också tillgång till skolläkare samt skolpsykolog.

Kurator

Till kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

EMI består av skolsköterska och skolläkare. Du kan rådfråga oss om det mesta som rör kroppsliga funderingar och medicinska problem. Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig till andra instanser, till exempel sjukvården, ungdomsmottagningen, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eller vuxen psykiatri. Under årskurs ett erbjuds du ett enskilt hälsosamtal med skolsköterskan. Bokningar till skolläkaren sker via skolsköterskan.

Specialpedagog

Specialpedagog kan hjälpa dig med olika åtgärder som kan underlätta för dig i ditt skolarbete.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

SYV ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Skolpsykolog

Skolpsykolog genomför på rektors uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Fältassistent

Fältassistent arbetar på alla enheterna med drogförebyggande arbete och annat som främjar tryggheten på skolorna.

Kuratorer

Christel Svensson
Telefon: 0435-28445
E-post: christel.svensson@klippan.se

Amanda Larsson
Telefon: 0435-28245
E-post: amanda.larsson@klippan.se

Skolsköterskor

Ann-Charlotte Håkansson
Telefon: 0435-28163
E-post: ann-charlotte.hakansson@klippan.se

Lena Lagerstedt
Telefon: 0435-28175
E-post: lena.lagerstedt@klippan.se

Studie- och yrkesvägledare

Kristina Cederhag
Telefon: 0435-28456
E-post: kristina.cederhag@klippan.se

Matilda Petersson
Telefon: 0435-28455
E-post: matilda.petersson@klippan.se

Fältassistent

Henry Danielsson
Telefon: 0435-28611
E-post: henry.danielsson@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024