Gå till innehåll

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger dig en bred grund och är en perfekt utbildning för dig som vill läsa vidare till exempelvis ekonom eller jurist på högskola.

På ekonomiprogrammet kommer du att öka din kunskap och förståelse för företagens roll i samhällsutvecklingen och får även praktiskt pröva företagande. Du kommer att få utmana dina förmågor att se saker ur olika perspektiv och att kunna tänka på olika sätt. Med mer kunskap om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik kommer du få förståelse för ekonomiska samband både lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.

Exempel på vad du kan läsa vidare till efter din utbildning:
Jurist, Marknadsekonom, Personalvetare, Banktjänsteman, Journalist och Butikschef.

På ekonomiprogrammet finns två inriktningar; ekonomi och juridik. I årskurs två väljer du vilken inriktning du vill satsa på.

Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden. Här lär du dig om marknadsföring, reklam, redovisning, ledarskap, driva företag med mera.

Inriktning juridik ger dig kunskaper inom juridiska områden. Här lär du dig om lagar, brott och straff, rättegångar, familjerätt, affärsjuridik med mer.

Tabell över de kurser som alla elever läser.

Gymnasiegemensamma

Programgemensamma

Engelska 5 och 6

Företagsekonomi 1

Historia 1b

Privatjuridik

Idrott och hälsa 1

Moderna språk

Matematik 1b och 2b

Psykologi 1

Naturkunskap 1b


Religionskunskap 1


Samhällskunskap 1b och 2


Samhällskunskap 2


Svenska 1, 2 och 3


Tabell över programspecifika kurser för inriktning ekonomi och juridik.

Inriktning Ekonomi

Inriktning Juridik

Entreprenörskap och företagande

Filosofi 1

Företagsekonomi 2

Affärsjuridik

Matematik 3b

Rätten och samhället


Psykologi 2a

Exempel på andra kurser

Exempel på andra kurser

Företagsekonomi specialisering

Entreprenörskap och företagande

Ledarskap och organisation

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024