Gå till innehåll

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan till Tegelbruksskolan ska göras via PIM, SMS eller telefon till din mentor samt genom frånvaroanmälan på Haldor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på morgonen före klockan 08.00. Anmälan görs varje dag under hela frånvaroperioden.

Som elev och personal på skolan:

 • Bemöter jag andra med respekt
 • Visar jag omtanke mot andra
 • Fotograferar/filmar jag ingen elev/personal utan att det är godkänt i förväg
 • Tar jag hänsyn och stör inte andras arbete
 • Kommer jag i tid till lektionerna
 • Har jag med rätt utrustning till lektionerna
 • Är jag rädd om vår arbetsplats både inne och ute
 • Tar jag ansvar och säger till om något går sönder
 • Städar jag undan skräp efter mig själv
 • Röker eller snusar jag inte på fel platser eller tider
 • Känner jag till och följer ordnings- och säkerhetsreglerna för min utbildning/avdelning
 • Skolarbetet ska inte störas av mobiler och/eller sociala medier

Tegelråd - elevernas eget forum

Elevrepresentanter från samtliga klasser deltager tillsammans med rektor och ytterligare skolledningspersonal

Klassråd

Mentorstid finns schemalagd på veckobasis, men ett par gånger per läsår hålls även ett mer formellt klassråd där mentorer och elever diskuterar aktuella frågor i sina klasser

Det är inte alltid lätt att veta vad man vill med framtiden eller vilka vägar till jobb eller fortsatta studier som finns. Har du tankar kring detta och känner att du behöver lite stöd för att gå vidare så kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Tillsammans pratar ni om dina mål och förmågor, vilka alternativ som finns och hur du gör för att nå ditt mål.

Kommunens kundtjänst
0435-280 00

Expedition Tegelbruksskolan
0435-285 30

Rektor
Ann-Sofie Widén
ann-sofie.widen@klippan.se

Studie- och yrkesvägledare
Veronica Jansson
0435-282 43
veronica.jansson@klippan.se

Skolkurator
Eva Andersen Suokas
0435-286 54
eva.andersen.suokas@klippan.se

Skolsköterska
Helena Wiberg
0435-284 33
helena.wiberg@klippan.se

Specialpedagog
Susanne Borgfors
0435-288 12
Susanne.borgfors@klippan.se