Gå till innehåll

Elevhälsan på Tegelbruksskolan

Vi arbetar för att alla ska trivas och komma till sin rätt här på skolan och samtidigt utveckla en demokratisk människosyn enligt skolans värdegrund. För att nå dit arbetar vi mycket tillsammans med enskilda elever, grupper av elever och hela klasser. 

Detta är elevhälsa

  • Att främja elevens lärande och utveckling
  • Skapa möjlighet till förändring och utveckling
  • Att förebygga uppkomsten av svårigheter i skolan
  • Alla andra åtgärder, som man kan vidta för att komma tillrätta med de svårigheter, som ändå kan uppstå.

Vad gör elevhälsan på Klippans gymnasieskolor?

Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolfältare och specialpedagog finns på skolorna som en resurs för elever, föräldrar och personal.

Alla som arbetar inom Elevhälsan erbjuder individuell rådgivning till elever och föräldrar. Alla i Elevhälsan arbetar förebyggande med frågor kring trygghet och trivsel för alla på skolorna. Till exempel deltar alla på olika sätt i likabehandlingsarbetet och i värdegrundsarbetet. En trygg och trivsam miljö främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för alla.

Vi ser mycket gärna att du och dina föräldrar kontaktar oss i frågor som rör dig och din skolgång.

Är du orolig för någon skolkamrat så är du välkommen att även diskutera detta. Det är viktigt att också de elever som inte ber om hjälp kan få det.

Kurator

Till kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden. Du kan också få upplysningar om studieekonomi.

Skolhälsovården

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. De arbetar i första hand med arbetsmiljöfrågor och hälsoupplysning, men hjälper dig också vid sjukdom och olycksfall. I årskurs ett erbjuds du ett hälsosamtal.

Specialpedagog

Hos skolans specialpedagog kan du, som studerar på de nationella programmen men har någon form av inlärningssvårigheter, få stöd i framförallt kärnämnen.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledare ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Skolfältare

Skolfältare finns på skolan och håller viss uppsikt och hjälper till med det som behövs.

Skolhälsovården omfattas liksom kurator av tystnadsplikt, vilket bland annat innebär att du själv bör informera din mentor och din idrottslärare om du har någon sjukdom eller något funktionshinder av betydelse för dina möjligheter att klara skolarbetet.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024