Gå till innehåll

Bygg- & anläggningsprogrammet

På bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja inriktningarna anläggningsfordon, plåtslageri samt husbyggnad.

Under årskurs ett får du en bra grundläggande byggutbildning och en förståelse för många av byggbranschens yrkeskategorier. Från utsättning och grundarbete får du, tillsammans med gruppen, arbeta dig uppåt och prova på de olika momenten vid ett husbygge, till exempel att armera, gjuta, mura, snickra, måla, tapetsera och arbeta i plåt. Dessutom kommer du att få prova diverse markarbeten, såsom läggning av markplattor, kantstenssättning och vissa avloppsarbeten. Du får även lära dig att hantera olika material, maskiner och verktyg.

Till årskurs två väljer du yrkesinriktning och kan då välja mellan anläggningsfordon, plåtslageri eller husbyggnad, med någon av profilerna betong, mur, trä eller plåt.

I inriktningen anläggningsfordon finns möjlighet till B-körkort.

En viktig del av andra och tredje året består av praktisk yrkesutbildning ute på byggarbetsplatser.

Inuti ett arbetsfordon. Ratt, knappar och mätinstrument. En person håller i ratten och styr fordonet.

Poängplan Bygg- och Anläggningsprogrammet

Tabell med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100

Summa poäng

900

Tabell med alla programgemensamma ämnen.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

Poäng

Bygg- och anläggning 1

200

Bygg- och anläggning 2

200

Summa poäng

400

Tabell med poäng för gymnasiearbete.

Gymnasiearbete 100 poäng

Poäng

Gymnasiearbete

100

Summa poäng

100

Tabell med alla individuella val.

Individuellt val 200 poäng *

Poäng

Individuellt val

200

Summa poäng

200

* Till exempel Entreprenörsskap, Idrott och Hälsa 2 eller kurser inom yrkesområdet.

För grundläggande högskolebehörighet välj Engelska 6 samt Svenska 2 och 3.

Tabell med alla programfördjupande ämnen för inriktning husbyggnad.
Programfördjupning 700 poängPoäng
Husbyggnadsprocessen200
Husbyggnad 1100
Husbyggnad 2200
Husbyggnad 3 - ombyggnad200
Summa poäng700
Tabell med alla profilfördjupande ämnen för inriktning betong.
Profilfördjupning Betong 500 poängPoäng
Betong 1 - lågform/platta100
Betong 2 - väggar/pelare100
Betong 3 - bärlag100
Betong 4 - golv100

Specialyrken 1

100

Summa poäng500
Tabell med alla profilfördjupande ämnen för inriktning mur.
Profilfördjupning Mur 500 poängPoäng
Mur- och putsverk 1100
Mur- och putsverk 2100
Mur- och putsverk 3100
Betong 1 - lågform/platta100

Betong 2 - väggar/pelare

100

Summa poäng500
Tabell med alla profilfördjupande ämnen för inriktning trä.
Profilfördjupning Trä 500 poängPoäng
Trä 1 - stommar100
Trä 2 - beklädnad100
Trä 3 - montage100
Betong 1 - lågform/platta100

Betong 2 - väggar/pelare

100

Summa poäng500
Total poäng inriktning husbyggnad 2800

Tabell med alla programfördjupande ämnen för inriktning anläggningsfordon.
Programfördjupning 900 poängPoäng
Anläggningsförare 1200
Anläggningsförare 2200
Anläggningsförare 3200
Anläggningsförare 4200

Anläggningsförare - process

100

Summa poäng900
Tabell med alla profilfördjupande ämnen för inriktning anläggningsfordon.
Profilfördjupning - anläggningsfordon 300 poäng *Poäng
Anläggning - vägbyggnad100
Anläggning - ledningsbyggnad200
Summa poäng500
Total poäng inriktning anläggningsfordon 2800

*Möjlighet till B-körkort

Tabell med alla programfördjupande ämnen för inriktning plåtslageri.

Programfördjupning 400 poäng *

Poäng

Plåtslageriprocessen

200

Plåtslageri - grunder

100

Ventilationsplåtslageri 1

100
Summa poäng400
Tabell med alla profilfördjupande ämnen för inriktning plåtslageri.

Profilfördjupning - plåtslageri 800 poäng *

Poäng

Byggnadsplåtslageri 1

200

Byggnadsplåtslageri 2

200

Byggnadsplåtslageri 3

200

Byggnadsplåtslageri 4

200
Summa poäng400

Total poäng plåtslageri

2800

*Utbildning totalt ca 8 veckor förlagd i Katrineholm

Övrigt

  • APL - Arbetsplatsförlagt lärande = praktik i åk 2 och 3, minimum 15 veckor totalt
  • Möjlighet till utlandspraktik
  • Brottningsgymnasium på RIG / NIU - nivå

Vi reserverar oss för att poängplanen kan förändras till nästa läsår

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023