Gå till innehåll

Fordons- & transportprogrammet

Är du intresserad av teknik, bilar, lastbilar eller andra fordon? Fordons- och transportprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta i en internationell bransch i mycket snabb utveckling.

Du utbildas för ett praktiskt arbete främst med att köra eller reparera olika typer av fordon. Yrkesutövningen kräver även goda teoretiska kunskaper.

Under det första året får du lära dig grundläggande kunskaper inom fordons- och transportbranschen och i kursen fordonsteknik. I slutet av första året börjar du fördjupa dina kunskaper ytterligare inom något av inriktningarna personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik eller transportteknik.

Inriktning personbil

Denna inriktning ger dig kunskaper i att söka efter fel, reparera och serva lätta fordon. Under utbildningen tränas du i förmågan att lösa problem, självständigt och i grupp. Vi vill utveckla ditt tekniska kunnande och stimulera intresset för ny teknik. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som mekaniker inom personbil.

Lärlingsutbildning lastbil och mobila maskiner

Vi erbjuder även inriktningen lastbil och mobila maskiner som lärlingsutbildning. Det första året är utbildningen förlagd på skolan, under årskurs två och tre en allt större andel på lärlingsföretaget. Utbildningen ger dig kunskaper i att söka efter fel, reparera och serva maskiner och lastbilar.

Det finns även möjlighet att efter årskurs ett välja lärlingsutbildning inom bilplåtslageri eller billackering.

Lärlingsutbildning karosseri och lackering

Inriktningen karosseri och lackering ges som lärlingsutbildning under årskurs två och tre. Du lär dig grunderna i billackering samt reparation av bilplåtskador och kan efter avslutad yrkesexamen arbeta som bilskadereparatör eller billackerare.

Inriktning transport

Inriktningen transport ger dig kunskaper inom transportsystem, trafikkunskap och logistik. Under utbildningen får du få lära dig att köra olika transportfordon och du får utbildning i de många teoretiska kunskaper som krävs. I utbildningen väljer du profil mot anläggning, nationella eller internationella transporter. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som yrkesförare eller med logistik.

Poängplan Fordons- och Transportprogrammet

Tabell med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Relgionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100

Summa poäng

900

Tabell med alla programgemensamma ämnen.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

Poäng

Fordons- och transportbranschen

200

Fordonsteknik - introduktion

200

Summa poäng

400

Tabell med alla individuella val.

Individuella val 200 poäng

Poäng

Minst 200 poäng i åk 2 och/eller åk 3

200

Summa poäng

200

Tabell med poäng för gymnasiearbete.

Gymnasiearbete 100 poäng

Poäng

Gymnasiearbete

100

Summa poäng

100

Tabell med alla inriktningsgemensamma ämnen inriktning transport.

Inriktningsgemensamma ämnen 500 poäng

Poäng

Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b

300

Summa poäng

500

Tabell med alla programfördjupande ämnen för skolans val inriktning transport.

Programfördjupning - skolans val 700 poäng

Poäng

Maskinell godshantering

200

Godstrafik

200

Godstransport specialisering

100

Fordonskombinationer - godstransport

200

Summa poäng

700

Tabell med poängsumma för hela programmet inriktning transport.

Summa hela programmet

Poäng

Summa poäng

2800

Tabell med alla inriktningsgemensamma ämnen inriktning personbil.

Inriktningsgemensamma ämnen 500 poäng

Poäng

Personbilar - basteknik

100

Personbilar - verkstad och elteknik

100

Personbilar - service och underhåll 1

100

Personbilar - service och underhåll 2

100

Summa poäng

400

Tabell med alla programfördjupande ämnen för skolans val inriktning personbil.

Programfördjupning - skolans val 800 poäng

Poäng

El- och hybridfordon 1

100

Personbilar - chassi och bromsar

100

Personbilar - förbränningsmotorer

100

Personbilar - system- och diagnosteknik 1

200

Personbilar - system- och diagnosteknik 2

100

Personbilar - kraftöverföring

100

El- och hybridfordon 2

100

Summa poäng

800

Tabell med poängsumma för hela programmet inriktning personbil.

Summa hela programmet

Poäng

Summa poäng

2800

Tabell med alla inriktningsgemensamma ämnen inriktning lastbil och mobila maskiner.

Inriktningsgemensamma ämnen 400 poäng

Poäng

Lastbilar och mobila maskiner - verkstad

100

Lastbilar och mobila maskiner - service 1

100

Lastbilar och mobila maskiner - service 2

100

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik

100

Summa poäng

400

Tabell med alla programfördjupande ämnen för skolans val inriktning lastbil och mobila maskiner.

Programfördjupning - skolans val 800 poäng

Poäng

Lastbilar och mobila maskiner - förbränning

200

Lastbilar och mobila maskiner - chassi och bromsar

200

Lastbilar - kraftöverföring

100

Mobila maskiner - system- och diagnos 1

100

Mobila maskiner - system- och diagnos 2

100

Lastbilspåbyggnad - specialisering

100

Summa poäng

800

Tabell med alla inriktningsgemensamma ämnen inriktning karosseri och lackering.

Inriktningsgemensamma ämnen 400 poäng

Poäng

Ritningsteknik - introduktion

200

Lackeringsteknik - introduktion

200

Summa poäng

400

Tabell med alla programfördjupande ämnen för skolans val inriktning karosseri och lackering.

Programfördjupning - skolans val 800 poäng

Poäng

Programfördjupning

800

Summa poäng

800

Tabell med poängsumma för hela programmet inriktning karosseri och lackering.

Summa hela programmet

Poäng

Summa poäng

2800

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckors praktik i årskurs 3

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 november 2023