Gå till innehåll

Lärlingsutbildning

Är du behörig till ett yrkesprogram, men har tankar på en utbildning som inte riktigt stämmer med något av våra nationella program? Du har kanske även nära kontakt med ett företag som arbetar med ditt intresseområde.

Lärlingsutbildning är en möjlighet för dig som är mycket målmedveten och kan fullfölja en utbildning utan stöd av att tillhöra en traditionell klass. Tillsammans med ett företag i branschen utformar vi en studieplan för minst häften av din gymnasieutbildning. I den övriga delen av utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen på skolan.

Vi erbjuder inriktningen Maskin- och lastbilsteknik samt Karosseri och lackering inom fordonsprogrammet som lärlingsutbildning. Utbildningen ger dig kunskaper i att söka efter fel, reparera och serva maskiner och lastbilar.

Det första året är utbildningen förlagd på skolan där du lär dig grunderna inom ditt framtida yrke. Under årskurs två och tre är en allt större andel förlagd på lärlingsföretaget. På företaget har du en handledare som stöttar dig och på skolan finns en ansvarig lärare som ser till att utbildningen följer den standard och de kurser som krävs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022