Gå till innehåll

Programutbud läsåret 25/26

Här hittar du program och inriktningar för Tegelbruksskolan låsåret 25/26.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Byggnadsplåtslageri
Husbyggnad
Mark och anläggning

El- och energiprogrammet

Elteknik

Fordons- och transportprogrammet

Fordonsskadeteknik och lackering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport

Introduktionsprogram

Programinriktat val mot bygg eller fordon
Yrkesintroduktion mot bygg eller fordon

Välkommen att söka till Tegelbruksskolan – gymnasieskolan för dig som bryr dig om din framtid!

Vi är kända för våra duktiga och välutbildade elever. Kunnig personal och det branschnära samarbetet gör att du trivs och får med dig rätt yrkeskunskaper med goda möjligheter till arbete eller vidare studier efter avslutad utbildning.

Här finns engagerad personal som ser varje elev, som ställer krav och stöttar genom hela utbildningen. Praktiken är nyckeln till framgång där du får visa upp dina kunskaper, egenskaper och knyta kontakter i branschen. Vår Erasmus+ ackreditering ger chans till praktik utomlands.

Vårt bygg- och anläggningsprogram har bra ytor för praktiska moment ute som inne och vi har inriktningarna husbyggnad, plåtslageri samt mark och anläggning. Vi arbetar i små undervisningsgrupper inom inriktningarna och är en branschrekommenderad skola av BYN. Inriktningen mark och anläggning ger chans till B-kort.

El- och energiprogrammet på Tegelbruksskolan blev 2023 utsett till årets arbetslag och utbildningen är kvalitetssäkrad genom ETG college. Du utbildas till elektriker med kunskap i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät och larm.

Fordons- och transportprogrammet är vårt största program och här erbjuder vi samtliga inriktningar, varav två som lärlingsutbildning. Du utbildas för ett praktiskt arbete i en internationell bransch under snabb utveckling, främst med att köra eller reparera olika typer av fordon. Yrket kräver även goda teoretiska kunskaper. Vi utsågs 2019 till Årets Transportskola av TYA.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024