Gå till innehåll

Inackordering

Om du behöver bo utanför kommunen du är folkbokförd i för att genomföra din gymnasieutbildning kan du ansöka om inackorderingsbidrag för dina boendekostnader.

Kommunen som du är folkbokförd i (din hemkommun) ansvarar för att du som behöver hjälp till följd av skolgången får inackorderingstillägg. Hemkommunens ansvar gäller bara vid studier i kommunala skolor. Går du på en fristående skola eller folkhögskola vänder du dig till CSN. Du måste ansöka om stöd för inackordering varje nytt läsår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022