Gå till innehåll

Särskola

I Klippans kommun finns grundsärskolan Östra Ängsskolan samt gymnasiesärskola på Åbyskolan och Tegelbruksskolan.

Särskolan är ett alternativ för elever med någon form av funktionsnedsättning som inte beräknas nå kunskapsmålen i den ordinarie grundskolan.

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner.
Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning. I Klippans kommun finns tre nationella program samt ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Innan en elev kan börja i särskolan måste hemkommunen (den kommunen där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till särskolans målgrupp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022