Gå till innehåll

Grundsärskola

Grundsärskolan Östra Ängsskolan ligger i centrala Klippan. Hos oss är mångfalden värdefull och vi arbetar medvetet över verksamhetsgränserna i vårt värdegrundsarbete. Mångfalden ger en bra grund för att alla skarespektera varandras olikheter.

På grundsärskolan lär vi oss utifrån varje elevs egna förutsättningar. Vi arbetar också mycket med idrott och motorik som ger en bra grund för inlärning.
Våra tre ledord är Glädje, Samarbete och Mångfald.

Särskild intriktning träningsskola

En elevs intellektuella funktionsnedsättning kan ibland vara kombinerat med andra funktionsnedsättningar som innebär att hen är i behov av särskild anpassning under sin utbildning. Då kan eleven gå grundsärskola med inriktning träningsskola.

Grundsärskolan är indelad i fyra klasser. Tre av klasserna läser enligt grundsärskolans kursplan och en enligt inriktning träningskolans kursplan.
Personalen är speciallärare och elevassistenter. Vi har också två förstelärare inom grundsärskolan. Vid behov har elevern också med sig en personlig assistent.

Lokalerna och delar av utemiljön är anpassade för elever med flera funktionshinder. Vi samarbetar även med habiliteringspersonal.

Utbildningen på Klippans grundsärskola omfattar de flesta av de skolämnen som finns inom grundskolan. Vi arbetar efter varje elevs förmåga och individanpassar undervisningen och arbetsmaterial efter varje elevs behov.
skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om obligatoriska grundsärskolan och de olika kursplanerna som gäller för grundsärskolan.

Du som elev får möjlighet till god utbildning och personlig utveckling, som i framtiden ska ge möjlighet till ett gott vuxenliv.

Du som vårdnadshavare ska känna dig säker och trygg med att ditt barn får det stöd och hjälp som behövs för vidare utveckling och kunskapsinhämtning. Vi ska tillsammans arbeta för att ge bästa möjliga förutsättningar för just ditt barn. Att utbildningen och utvecklingen blir så god som krävs för livslångt lärande.

På grundsärskolan har vi forum för samråd som träffas några gånger per termin. Det är ett forum för vårdnadshavare som möter rektor där allehanda frågor och ämnen diskuteras

Alla skolor ska arbeta förebyggande och främjande så inte diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Vår skola ska utifrån diskrimineringslagen redogöra för hur vi arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vi ska även utifrån skollagen arbetar för att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Vad vi förväntar oss av varandra på grundsärskolan

Du som är förälder

 • Att ditt barn kommer i tid och har ätit frukost.
 • Att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Att du intresserar dig för barnets skolarbete och hjälper ditt barn att ta ansvar för hemuppgifter.
 • Att du tar del av information som skickas hem från skolan och skickar tillbaka ”svarslappar”.

Du som är elev

 • Att du visar respekt och hänsyn för skolkamrater och vuxna.
 • Att du följer skolans och klassens regler.
 • Att du använder ett vårdat språk och har ett trevligt uppförande.
 • Att du sköter arbetsuppgifter och hemuppgifter samt hjälper andra.

Vad ni kan förvänta er av oss som arbetar på grundsärskolan

 • Att all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen.
 • Att alla barn ska mötas med omtanke, vänlighet och respekt.
 • Att vi strävar efter arbetsglädje och en lugn skolmiljö.
 • Att elever och föräldrar kan vara med och påverka skolans utveckling genom Klassråd, Elevråd, Kamratstödjarna och Föräldraråd.
 • Att vi strävar efter att ge alla elever det stöd och den uppmuntran de behöver.
 • Att skolan arbetar för att motverka mobbing och kränkande behandling.
 • Att vi samarbetar kring ditt barn.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022